Phải mất rất nhiều thời gian để tôi có thể tìm được bộ sưu tập decor ứng ý đến vậy. Nhưng kết quả thật đáng mong đợi, thật hạnh phúc khi sống trong không gian chính mình sáng tạo.

#decor #decorphongngu #sangtao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *